KATALOG SREDNJEG OBRAZOVANJA 2020

16 Osnovne informacije Kratka istorija i opis Kampus međunarodne škole ACS Cob- ham smešten je usred prelepog prirodnog okruženja grofovije Sari i prostire se na površini od 128 hektara. Do londonskih ae- rodroma Hitrou i Getvik International vode povoljne železničke linije udaljene samo 30 minuta, 50% učenika ove škole su Englezi i Amerikanci, a ostalu polovinu čini preko 100 različitih nacionalnosti. Škola nudi od- lično obrazovanje i vanškolske aktivnosti, uključujuci: centar za interaktivno učenje, biblioteke sa različitim temama, trpezariju sa panoramskim pogledom, novi centar moderne umetnosti sa 510 sedišta, atletske staze olimpijskih razmera, terene za fudbal i ragbi, golf teren, 6 teniskih terena, bejzbol i softbol igrališta, moderan sportski centar sa olimpijskim bazenom, školsku prodavni- cu, kafeteriju i dr. Škola je poznata po svojim inovativnim metodama obuke i upotrebi savremenih in- formacionih tehnologija u procesu učenja, što je preduslov za brz napredak učenika i zasniva se na dobrim akademskim rezulta- tima. Učionice su opremljene interaktivnim belim tablama, učenici rade na Apple raču- narima, laptopovima i iPad uređajima. Аkademski programi Nastavni plan i program zasnovan je na američkom obrazovnom sistemu. U ponudi je izbalansirano opšte obrazovanje i profili- sanje u višim razredima škole. Advanced Placement (AP) Škola ima dugu tradiciju obrazovanja prema američkom sistemu. Primenjuje se individu- alni pristup prema potrebama i motivaciji svakog učenika. Oni učestvuju u raznim klubovima, humanitarnim inicijativama, sportskim takmičenjima i projektima kako u Velikoj Britaniji tako i u drugim zemljama. Na osnovu principa uzajamnog poštovanja, tolerancije i prihvatanja kulturnih razlika, cilj je izgraditi veštine za rad u međunarodnom okruženju i stvoriti nova prijateljstva. AP je međunarodno priznat program, namenjen učenicima koji žele da se prijave na inostra- ne univerzitete. Od učenika se zahteva da pokažu detaljno znanje i postignu veoma dobar prosečan uspeh (GPA preko 3) na pet ili više predmeta koji se zahtevaju za odre- đene studije kako bi se zadovoljili najviši zahtevi univerziteta. Škola nudi i specijalne stipendije za odlične učenike. Na raspolaganju su sledeci AP predmeti: engleski i književnost, statistika i viša ma- tematika (diferencijalni i integralni račun), evropska istorija, geografija, makro i mikro ekonomija, američka istorija, psihologija, fizika, hemija i biologija, francuski, nemački, računarske nauke, umetnost. Sem toga, učenici rade studiju i projekat. International Baccalaureate (IB) Naročito je popularan IB program, koji po- hađa 60% učenika. Škola ima odlična uče- nička dostignuca sa prosečnom IB ocenom od 35 bodova. Maturanti nastavljaju školo- vanje na najboljim univerzitetima u svetu, uključujuci univerzitete u Oksfordu i Kem- bridžu, Imperial Koledža u Londonu, LSE i drugim univerzitetima Rasel grupe u Velikoj Britaniji, kao i na Harvardu, MIT-u, Stenfor- du, Kolumbiji, Dartmutu i drugim prestižnim američkim univerzitetima. ACS Cobham ima dobru saradnju sa Ivy League školama. Smeštaj Svi studenti su smešteni u dvokrevetnim sobama sa sopstvenim kupatilom. Godine 2017. ACS je otvorio novi moderni dom sa medicinskim centrom, bioskopom, potpu- no opremljenim salama, kuhinjama, rošti- ljem i zajedničkim prostorijama. Vannastavne aktivnosti U ponudi su: plivanje, aerobik, pilates, gi- mnastika, golf, tenis, plesovi, ragbi, odbojka, košarka, bejzbol, penjanje po stenama itd. Najpopularniji klubovi su: pozorišna umet- nost, primenjena umetnost i zanati, školski hor, šah, IT tehnologije, kreativno pisanje, novinarstvo i drugo. Sari, Velika Britanija ACS Cobham International School Uzrast učenika: 2–18 godina Uzrast učenika u internatu: 12–18 godina Ukupan broj učenika: 1.450 Broj učenika u inernatu: 100 Аkademski programi: AP IB Uslovi za međunarodne učenike: - Svedočanstva poslednja tri razreda srednje škole - Preporuke od nastavnika engleskog jezika i matematike Lokacija Кobam, Sari Тip - Mešani - Privatni sa dnevnim ili pansi- onskim oblikom obrazovanja Najbliži aerodromi: Hitrou, Getvik - 30 min. Edinburgh Dublin Birmingham London Bristol Glasgow Manchester Cobham

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=