KATALOG SREDNJEG OBRAZOVANJA 2020

22 Osnovne informacije London, Velika Britanija Chelsea Independent College Kratka istorija i opis Chelsea Independent College nalazi se u modernoj i prestižnoj četvrti Londona - u Čelziju. Saobraćajna povezanost do centra Londona je odlična. Školska zgrada sastoji se od 24 učionice, četiri laboratorije, dve računarske sale, studio za digitalnu foto- grafiju i umetnički atelje. Akademski programi GCSE Pre-GCSE (14,5+ godina) – intenzivni akademski engleski jezik i priprema iz ma- tematike i prirodnih nauka. Jednogodišnji GCSE (15+ godina) – ubr- zani intenzivni program u kojem se uči pet do šest predmeta. Dvogodišnji GCSE (14+ godina) – pro- gram uključuje tri obavezna predmeta i pet izbornih. A-levels Pre-A-level (15+ godina) – nudi se kao polugodišnja ili godišnja intenzivna pripre- ma iz jezika i matematike, kao i upoznava- nje s predmetima koji se biraju na progra- mu A-level. Dvogodišnji A-level (15,5+ godina) - u ponudi je više od 30 predmeta, koji se mo- gu slobodno kombinovati u zavisnosti od buduće profesionalne orijentacije. Ubrzani jednogodišnji A-level (16,5+ godina) -intenzivna nastava namenjena učenicima koji su već započeli obrazovanje ili se premeštaju u neku drugu školu i žele da povise svoje ocene. 18-mesečni A-level (16+ godina) - skra- ćeni program u trajanju od 18 meseci koji započinje u januaru. Foundation Program (17+ godina) Jednogodišnji modularni program za strance koji žele da upišu fakultet u Veli- koj Britaniji. Koledž radi sa 11 partnerskih univerziteta, među kojima su Bradford, Huddersfield, Leeds, Liverpool, Manche- ster, Salford, Sheffield, Birmingham, Bristol, Kent, Kingston i Queen Mary u Londonu. Program Program ima tri smera: poslovne nauke, prirodne nauke i tehničke nauke. Academic English Cilj ovog programa jeste da inostrani učenici usavrše svoj engleski i postignu akademski nivo, koji se zahteva na univer- zitetima. Prijemni ispit određuje nivo školo- vanja. Održava se pet nastavnih časova ne- deljno, a u njih su uključeni opštepraktični engleski, terminologija po predmetima, ponavljanje i priprema za ispit IELTS. Program medicine – uključuje pripreme za ispite BMAT (BioMedical Admissions Test)i UKCAT (UK Clinical Aptitude Test), veštine za razgovor i individualnu vežbu, individualnu pomoć pri pisanju motiva- cionog pisma i odabiru odgovarajućeg univerziteta, učestvovanje u debatnom medicinskom klubu, učestvovanje u prijavi za volonterski posao, organizaciju poseta medicinskim fakultetima. Priprema za Oksbridž – uključuje: pri- premu za prijemne ispite iz matematike i ispite iz predmeta A-level programa, indi- vidualnu pomoć pri pisanju konkurentnog, motivacionog pisma, veštine za razgovor i individualnu vežbu, susrete s gostujućim lektorima sa univerziteta, učestvovanje na godišnjoj konferenciji univerziteta. Vanškolske aktivnosti Nude se raznolike aktivnosti za popunjava- nje slobodnog vremena. Učeničko veće, čiji se članovi biraju na početku svake školske godine, integralni je deo koledža i ima odgovornost da organizuje društveni pro- gram, uključujući i dva najveća događanja – božićnu žurku i letnji bal. Učenici se pri- ključuju debatnim klubovima, fudbalskim turnirima, košarci. Na raspolaganju im stoje odlične sportske dvorane, koje se nalaze u blizini koledža. Organizuju se posete znamenitostima Londona, kao i izleti u ino- stranstvo, a među poslednjim bili su izleti u Pariz, Berlin, Madrid i Barselonu. Smeštaj Koledž raspolaže vlastitim učeničkim do- mom koji se nalazi u Čelziju na samo 10 minuta vožnje autobusom. U njemu se nu- de udobni uslovi za život i učenje. Smeštaj se nudi u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama s kupatilom. U celoj zgradi dostu- pan je bežični internet, a na raspolaganju su i mašine za pranje i sušenje veša. Vaspi- tači žive u istoj zgradi brinu se za sigurnost i mir učenika. Osiguran je pun pansion. Ukupan broj učenika: 300 Broj inostranih učenika: 180 Akademski programi: • Pre-GCSE • Jednogodišnji ili dvogodišnji GCSE • Pre-A-level • Jednogodišnji ili dvogodišnji A-level • 18-mesečni A-level • Foundation Program • Academic English • Program medicine • Priprema za Oksbridž Uslovi upisa: • Akademska nostrifikacija ocena poslednje dve godine uz overeni prevod na engleski. • Minimalni nivo engleskog – GCSE: IELTS 5,0; A-levels: IELTS 5,5; Foundation: IELTS 5,0 • Ispit iz engleskog • Intervju Lokacija: London Vrsta: -Mešani -Tutorial College Najbliži aerodromi: Hitrou, Getvik, Stansted Edinburgh Dublin Birmingham London Bristol Glasgow Manchester

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=