KATALOG SREDNJEG OBRAZOVANJA 2020

Wien Salzburg 36 Osnovne informacije Beč, Austrija AMADEUS International School Vienna Kratka istorija i opis AMADEUS International School Vienna je međunarodna škola smeštena u srcu svetske prestonice klasične muzike - Beču. Pored intenzivne pripreme za IB program, učenici imaju mogućnost da razvijaju svoj muzički talenat na muzičkoj akademiji Amadeus, koja je deo škole. Rasprostranje- na na površini od oko 5000 m², škola pred- stavlja inspirativnu sredinu za učenje, jer svojim prostorijama podstiče kreativnost, rad na muzičkim projektima, bavljenje naukom, a poseduje i dobro opremljenu biblioteku. Raspolaže i sa velikim brojem učionica, pogodnim za muzičku obuku i probe, grupni rad ili individualne vežbe sa profesionalnim pedagozima. U okviru škole nalazi se odlično opremljena sala za fizičko i veliki park sa idealnim uslovima za bavlje- nje svim vrstama sportova. AMADEUS Beč je prva ‘Stenvej’ škola u Austriji, opremljena sa deset novih Stenvej klavira. Akademski programi Osnovna škola ( 06 – 11 godina) Nastavni program osnovne škole se foku- sira na individualni pristup svakom detetu, inkluzivnom učenju, sa naglaskom na ra- zvoju kreativnosti, timskog duha, toleranci- je i sportskih sposobnosti. Srednja škola (13 – 16 godina) Srednjoškolski program je zasnovan na učenju putem iskustva. Izučavaju se pri- rodne nauke, strani jezici, široki krug druš- tvenih nauka, poput istorije, geografije, biznisa i ekonomije. IB Škola nudi međunarodno priznati IB pro- gram na engleskom jeziku. Akademski izazovan, ali i izbalansiran, IB program pri- prema decu za uspešan upis na studije. Muzička akademija Amadeus Kao sastavni deo internacionalne škole Amadeus, muzička akademija ima obave- znu muzičku obuku za sve studente, bez obzira na njihove muzičke sposobnosti. Muzički program se prilagođava svakom učeniku, njihovom nivou sposobnosti, muzičkom umeću i interesovanjima. Obra- zovanje u ovoj školi je idealno za izuzetno talentovane muzičare koji su zainteresovani za produbljivanje svojih veština, žele da učestvuju u muzičkim aktivnostima, a da pritom njihov akademski razvoj ne trpi. Učenici mogu da sviraju jedan ili više mu- zičkih instrumenata, da unaprede tehniku sviranja, nauče o muzičkoj teoriji, ili da nikad nisu dotakli instrument, a su veoma zainteresovani za muziku, umetnički su na- strojeni i izuzetno vredni. Priprema jezika(ЕSL) Za učenike sa nižim nivoom poznavanja engleskog jezika, predviđena je intenzivna nastava u trajanju od 6-18 meseci, u zavi- snosti od rezultata na ulaznom testu. Smeštaj Smeštaj se nalazi u istoj zgradi u kojoj se održavaju časovi, što osigurava sigurnost i udobnost učenika. Sve sobe su renovirane, imaju sopstveno kupatilo i bežični pristup internetu. Vecina učenika živi u dvokrevet- nim sobama. Postoji i nekolicina jednokre- vetnih i trokrevetnih soba Vannastavne aktivnosti. Studenti aktivno učestvuju u bogatom kulturnom životu Beča, prisustvujući broj- nim koncertima i pripremajući nezavisne muzičke predstave. Učestvuju u masterklas radionicama koje vode poznati i afirmisani umetnici i gostujući predavači. Stipendije Svake godine škola nudi brojne stipendije za izuzetno talentovane studente. Lokacija: Beč Vrsta: - Mešani - Dnevna škola i internat Najbliži aerodrom: Beč – 40 мин. Uzrast učenika: 6 – 18 godina Uzrast učenika u internatu: 11 – 18 godina Ukupan broj učenika: 50 Broj učenika u internatu: 20 Broj internacionalnih učenika: 40 Akademski programi: - osnovno obrazovanje - MYP - IB - Muzička akademija Uslovi za inostrane kandidate: - Svedočanstva poslednje dve školske godine - Audio ili video zapisi sa muzičkih nastupa - Prijemni ispit iz engleskog i matematike - Intervju

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=