KATALOG SREDNJEG OBRAZOVANJA 2020

Munich Dusseldorf Hamburg Koeln Frankfurt Berlin Stuttgart 38 Osnovne informacije Кratka istorija i opis Osnovana 1990. godine, Berlin Branden- burg International School jeste međuna- rodna škola u kojoj uči 700 učenika iz više od 60 zemalja i koja nudi prestižni pro- gram International Baccalaureate (IB). BBIS je najstarija IB škola u regiji Berlina i jedina je na svetu akreditovana od strane organizacije IBO za pružanje sva četiri IB programa, koji pokrivaju uzrasnu grupu od 3 do 19 godina (osnovna škola, srednja škola, IB diploma i IB sertifikat). Kampus se nalazi u malom gradu Klajn- mahnauu, u pokrajini Brandenburg, u bli- zini Potsdama i jugozapadnog predgrađa Berlina. Kampus zauzima površinu od 100 hektara i uključuje vlastite šume i deo oba- le jezera Zeberg. Škola je smeštena u četiri renovirane zgrade s prostranim učionicama, naučnim laboratorijama, računarskim salama, mobil- nim bežičnim računarskim laboratorijama, umetničkim studijima, muzičkim sobama i sobama za probe, bibliotekom i kantinom. Sadržaji uključuju sportsku dvoranu i osvetljeni stadion s veštačkom atletskom stazom, igrališta za odbojku, košarku i te- niski teren. Sportska dvorana nudi fitnes sadržaje, penjanje na zid, košarku, odbojku, rukomet, fudbal i stoni tenis. Аkademski programi International Baccalaureate Middle Years Program (MYP) (9. i 10. razred) Nastavni plan i program pruža vrhunsko opšte obrazovanje, čija filozofija kombinuje visoke akademske standarde učenja s prak- tičnim znanjem i stručnim iskustvom ste- čenim izvan učionice. To pomaže razvijanju individualnih sposobnosti i veština samo- stalnog učenja i analiziranja informacija. International Baccalaureate Diploma Program (11. i 12. razred) Škola pruža mogućnost intenzivnog učenja nemačkog jezika na visokom nivou za do- bijanje potrebnih kvalifikacija za prijavu na nemačke univerzitete. IB kursevi na engleskom jeziku koje učenici mogu da izaberu: Grupa 1 Engleski jezik i književnost, ne- mački jezik i književnost (HL/SL), engleska književnost, nemačka književnost, maternji jezik - izuča- va se samostalno (SL) Grupa 2 Engleski, nemački, francuski, španski (HL/SL), nemački jezik za početnike (SL) Grupa 3 Geografija, istorija, ekonomija, poslovno upravljanje (HL/SL) Grupa 4 Biologija, hemija, fizika (HL/SL) Grupa 5 Matematika (HL/SL) i matematič- ke nauke (SL) Grupa 6 Muzička kultura, vizuelne umet- nosti (HL/SL) ili predmeti iz grupa 1 do 4 International Baccalaureate Career Program (11. i 12. razred) IB je dvogodišnji sertifikacioni program ori- jentisan na karijeru, koji ima dva profila: po- slovanje i sport, i poslovanje i turizam. Pored odabranih BTEC kurseva, nastavni program uključuje iste predmete kao IB pro- gram: poslovanje i upravljanje, matematiku, engleski, nemački, prirodne nauke, kombino- vani predmet iz humanističkih nauka i gra- đanskog vaspitanja, kao i fizičko vaspitanje. Smeštaj Većina međunarodnih učenika odseda u internatu, u kom je moguće stanovati od 14. godine (9. razred). U studentskom domu ima oko 25 učenika, pri čemu stariji učenici borave u privatnim sobama, a mlađi učenici u dvokrevetnim, u parovima. Sve sobe imaju sopstveno kupatilo. U objektu se nalaze i komforna trpezarija, velika soba za opuštanje, teretana i privat- no dvorište za odmor. Vikendima se orga- nizuju izleti i aktivnosti u prirodi. Sport i vanškolske aktivnosti Program uključuje jedrenje, fudbal, košar- ku, badminton, planinarenje, karate, jogu, trčanje, odbojku, softbol i latino plesove: salsu i merenge. Škola ima razne klubove: dramski, mate- matički, klub model Ujedinjenih nacija, klub za ljudska prava, kaligrafiju, klub sli- kanja različitim tehnikama, instrumentalni ansambl, klub ljubitelja muzike i španske kulture, francuske kinematografije, veb-di- zajna. Uzrast učenika: 3–19 godina Uzrast učenika u internatima: 15–19 godina Ukupan broj učenika: 680 Аkademski programi: -IB Uslovi za inostrane kandidate: • Аkademska nostrifikacija s ocenama od po- slednje dve godine • Ispiti iz engleskog jezika i matematike (vrlodobar uspeh) Uslovni prijem: Neki učenici mogu biti primljeni uslovno na probni rok. Ako ispune školske kriterijume, mogu nastaviti sa pohađanjem nastave. Brandenburg, Nemačka Berlin Brandenburg International School Lokacija: Klajnmahnau, pokrajina Bran- denburg Vrsta: -Mešani -Dnevna škola i internat Najbliži aerodromi: Berlin Tegel – 1,5 sat Potsdam

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=