LETNJI JEZIČKI KAMPOVI 2020

16 Academic Summer Cambridge Škola Kembridž je grad i dom istoimenog univerzite- ta. Autentična univerzitetska atmosfera čini ga idealnom lokacijom za akademski letnji kurs. Novi kampus koledža Abbey Cambridge Colle- ge smešten je blizu samog centra grada Kem- bridža. Ovaj jezički centar imamoderno opre- mljene učionice, laboratorije, umetnički studio, trpezariju, teretanu i sportske terene. Kursevi Obuka je kombinacija predavanja, praktičnih seminara, edukativnih izleta i tematskih pre- davanja. Polaznici tokom kursa stiču znanje iz različitih akademskih oblasti, unapređuje ve- štine učenja, razvijaju akademsku i društvenu komunikaciju, proširuju znanje o opštoj kulturi i uče o aktuelnim temama današnjeg global- nog društva. Učenici su ohrabreni i motivisani da postignu i daju sve od sebe.. Dečji kurs 7 - 12 g. (4 jul - 8 avgust) Dečji kurs uključuje 26 školskih časova preda- vanja engleskog jezika, matematike, prirodnih nauka, umetnosti i samostalnog učenja. Pro- fesori su profesionalci s dugogodišnjim isku- stvom rada sa decom tog uzrasta. Tokom poje- dinih poslepodnevnih časova, polaznicima će se na časovima pridružiti lokalna deca njiho- vog uzrasta. Priprema za IGCSE - 12–14 god. Program jezičkog centra uključuje razne pred- mete poput engleskiog, matematike, umet- nosti, prirodnih i društvenih nauka. Polaznici razvijaju i svoje IT veštine, veštine brzog učenja i čitanja. Takođe uče kako pravilno da pišu seminare, traže informacije i drže prezentacije. Ovaj kurs učenicima daje izvrsnu osnovu za dalje akademsko razvijanje. Priprema za IB/A-levels program 15–17 god. Polaznici biraju 4 predmeta koja će učiti svake nedelje, prema svojim interesima i prema ono- me što je potrebno za školu ili buduće studije. Polaznici imaju pravo da odaberu 8 predmeta, a u zavisnosti od interesa ostalih polaznika, napraviće se izbor od 4 koja će učiti te nedelje. Neki od ponuđenih predmeta su: umetnost, pozorište, muzika, biologija, hemija, fizika, eko- nomija i poslovanje, istorija i politika, engleski, pisanje eseja, prezentacije i intervjui, književ- nost, matematika, mediji, priroda i društvo Smeštaj: Polaznici su smešteni u učeničkim domovima na kampusu. Sve sobe su jednokrevetne sa ku- patilom. Sport i izleti: U slobodno vreme, polaznici treniraju neki od mnogobrojnih sportova, a tokom izleta pose- ćuju se London, Birmingem, Norwich, Baronet, Oxford i drugi veliki britanski gradovi. Tako- đe je planiran izlet u dvoracWarwick, dvorac Windsor, tehnički muzej u Kembridžu, Harry Potter studio, King‘s College London i drugi. Uzrast: 7–12, 12-14, 15–17 godina Smeštaj: učenički dom Nastava: 26 ili 40 šk. časova nedeljno Putuje se: subota–subota Održava se: 27. jun – 15. avgust Trajanje: 1–7 nedelja Grupe: do 15 polaznika Мinimalni nivo jezika: 12–14: B1 15–17: B2 Cena uključuje: Smeštaj u učeničkom domu 24 ili 40 časova nedeljno Pun pansion Ispit za određivanje nivoa znanja Nastavni materijal Sertifikat o završenom kursu 2 celodnevna izleta nedeljno 3 ili 4 poludnevna izleta nedeljno Sportsko-zabavni program Stalni nadzor polaznika Zdravstveno osiguranje 24-satni telefon za hitne slučajeve Transfer sa aerodroma Hitrou/Getvik/Bristol/Stansted po dolasku između 6 i 18h i po odlasku od 8 do 20h. Datumi početka i cene u GBP: Akademski kurs 2 ned. 27. jun, 4, 11, 18. i 25. jul, 1.* avgust £ 2700 3 ned. 27. jun, 4, 11, 18. i 25.* jul £ 4050 4 ned. 27. jun, 4, 11, 18.* jul £ 5400 Dodatna nedelja. £ 1350 *Samo za polaznike od 12 - 17 god. Depozit za upis: 500 GBP (oduzima se od ukupne cene) *Napomena: Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po sred- njem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate Doplate za transfer van navedenog vremena: Hitrou: 375 GBP (1 smer) Getvik ili Stansted: 200 GBP (1 smer)

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=