LETNJI JEZIČKI KAMPOVI 2020

60 Cena uključuje: Smeštaj u porodici, hotelu za mlade ili apartmanu Doručak (nije uključen u smeštaj u apartmanu) Nastavu u intenzitetu u zavisnosti od kursa 2 organizovana događaja nedeljno (bez ulaznica) Ispit za određivanje nivoa znanja i sertifikat kursa Savetovanje za prijavu na univerzitet Korišćenje školskih sadržaja Pristup wi-fi-u i LAN internetu u školi 24-satni telefon za hitne slučajeve Datumi početka: Svake nedelje cele godine. KurszaTestDaF: 12. januar; 22mart; 3. maj; 21. jun; 9. avgust; 11. oktobar Početnici: 12. jan; 2. feb; 1. mar; 5. apr; 3. maj; 1.jun; 5. i 19. jul, 2. avg; 6. sep; 4. okt;1. nov Državni praznici (neradni dani): 10, 13. april; 1, 8. i 21. maj;1.jun; Cene u evrima: Apartman 2 nedelje 3 nedelje 4 nedelje Dod. ned. 20 šk. časova 700 1.040 1.380 340 24 šk. časova 780 1.150 1.520 370 28 šk. časova 900 1.340 1.780 440 Poslovni nemački 2.320 3.480 4.640 1.160 Kurs za TestDaF -- -- 1.240 Doplata za smeštaj u porodici s doručkom/polupansionom: 50/100 EUR nedeljno Doplata za visoku sezonu: Smeštaj u porodici/stanu (30. jun – 24. avgust): 20 EUR nedeljno Hotel za mlade ** 2 nedelje 3 nedelje 4 nedelje Dod. ned. 20 šk.časova 930 1.385 1.840 455 24 šk. časova 1.010 1.495 1.980 485 28 šk. časova 1.130 1.685 2.240 555 Poslovni nemački 2.550 3.825 5.100 1.275 Kurs za TestDaF -- -- 1.700 Doplatazanastavuujekusezone: 29.jun–21. avgust: 35EURnedeljno Nastavni materijali: oko 20 EUR TestDaF: 195 EUR Naknada za promenu kursa: minimalno 50 EUR Doplate po želji: Prevoz od/do aerodroma Berlin prilikom dolaska i odlaska izme- đu 8 i 20h: 80 EUR/smer Napomena: Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po sred- njem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate Berlin 17+ Uzrast: iznad 17 godina Smeštaj: porodica/hotel za mlade/apartman Opšti nemački: 20, 24, 28 šk. časova TestDaF: 20 školskih časova nedeljno Putuje se: nedelja–subota Održava se: cele godine Nivo jezika: А1–С2 Minimalni nivo za TestDaF: C1 Kursevi Nastava se odvija u jutarnjim ili popodnevnim satima, u zavisnosti od broja polaznika u odre- đenom vremenskom periodu. Osnovni kurs 20 školskih časova nedeljno u grupama od 12 do 15 polaznika. Kurs ima praktičnu primenu i uključuje nastavu gramatike, vokabulara, čita- nja, govora i fonetike. Standardni kurs 24 školska časa nedeljno – osnovnom kursu dodaju se dva časa dvaput nedeljno, koja su usmerena na aktuelne teme iz politike, kultu- re i nauke. Intenzivni kurs 28 školskih časova nedeljno, koji uključuju če- tiri popodneva nedeljno sa po dva školska ča- sa koja se dodaju osnovnom kursu, a usmerena su na dodatne gramatičke vežbe. Poslovni nemački Nastava se sastoji od 20 školskih časova nedelj- no. Koriste se aktuelni i multimedijalni nastavni materijali. Minimalni nivo znanja za upis – A2. Škola Jezički centar je osnovan 1990. godine i nalazi se u mirnoj ulici u istorijskom delu grada Berlin-Mite, 15 minuta hoda od Brandenburške kapije. Najbliža stanica podzemne železnice nalazi se u živopisnoj ulici Oranienburger Strasse. Škola zauzima dva sprata moderne, energetski efikasne zgrade, a ima 15 prostranih učionica, dnevni boravak, veliku terasu, biblioteku s audio-video opremom koja služi za sa- mostalno učenje, multimedijalnu salu sa šest računara, internet kafe sa deset računara sa žičnim i be- žičnim pristupom internetu. Kurs za TestDaF Škola je službeni ispitni centar za TestDaF, koji se priznaje za upis na nemačke univerzitete. Kurs traje četiri nedelje i sastoji se od 20 škol- skih časova nedeljno specijalizovane nastave koja zadovoljava format i zahteve ispita, a uk- ljučuje i primer samog ispita. Minimalni nivo za upis na kurs je C1 i određuje se pomoću testa koji se obavlja u kancelarijama Integrala. Svakomože da polaže ispit na kraju kursa, a kandidati moraju da se prijave i za dodatnu ne- delju smeštaja. Ispit se može prijaviti domesec dana pre početka kursa. Datumi polaganja su: 20. februar, 26. april, 23. maj, 19. jul, 20. septembar, 13. decembar. Smeštaj Polaznici mlađi od 18 godina moraju biti sme- šteni u porodicu ili u hotel za mlade A&O. Porodica domaćin Smeštaj je u porodicama koje žive u različitim delovima grada udaljenim od škole 40 do 50 minuta vožnje gradskim prevozom. Sobe su jednokrevetne, a u ponudi je doručak. Uz do- platu dostupan je i polupansion. Jednokrevetna soba u apartmanu (18+) Ukoliko se odluče za ovu mogućnost, polaznici su smešteni u jednokrevetnim sobama u apar- tmanu ili garsonjeri, a kupatilo i kuhinju dele sa porodicom domaćinom, stanodavcem ili drugim osobama različitih uzrasta i nacionalnosti, koje ne moraju nužno biti polaznici jezičkog kursa. Hotel za mlade А&О** Udaljen je 10-20 minuta vožnje gradskim prevo- zom do škole. Sobe su jednokrevetne, s televizo- rom i kupatilom. U ponudi je doručak. Hotel ima

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=