LETNJI JEZIČKI KAMPOVI 2020

64 Cena uključuje: Smeštaj u porodici, u hotelu za mlade ili u apartmanu Doručak (nije uključen u smeštaj u apartmanu) Nastavu u intenzitetu zavisno od kursa 2 organizovana događaja nedeljno (bez ulaznica) Ispit za određivanje nivoa znanja, sertifikat o polože- nom kursu Savetovanje za prijavu na univerzitet Korišćenje školskih sadržaja Pristup wi-fi i LAN internetu u školi 24-satni telefon za hitne slučajeve Datumi početka: Svake nedelje cele godine KurszaTestDaF: 12. januar; 22. mart; 3. maj, 21. jun; 9. av- gust, 11. oktobar Početak: 5. januar, 2. februar, 1. mart; 5. april; 1. maj; 1. jun; 5.jul; 2. avgust; 6. septembar; 4. oktobar; 1. novembar Državni praznici: 10, 13. apr; 1, 21. maj; 1, i 21. jun; Cene u evrima: Apartman 2 nedelje 3 nedelje 4 nedelje Dod. ned. 20 šk. časova 700 1.040 1.380 340 24 šk. časa 780 1.150 1.520 370 28 šk. časova 900 1.340 1.780 440 Poslovni nemački 2.320 3.480 4.640 1.160 Kurs za TestDaF -- -- 1.240 Doplata po želji: Porodični smeštaj s doručkom/polupansionom: 50/100 EUR ned. Porodični smeštaj/apartman u jeku sezone (28. jun – 22. avgust): 20 EUR nedeljno Hotel za mlade** 2 nedelje 3 nedelje 4 nedelje Dod. ned. 20 šk. časova 930 1.385 1.840 455 24 šk. časa 1.010 1.495 1.980 485 28 šk. časova 1.130 1.685 2.240 555 Poslovni nemački 2.550 3.825 5.100 1.275 Kurs za TestDaF -- -- 1.700 Doplata: Nastava u jeku sezone (29. jun – 21. avgust): 35 EUR nedeljno Nastavni materijali: oko 20 EUR TestDAF: 195 EUR Naknada za promenu kursa: minimalno 50 EUR Boravišna taksa: 14 EUR / nedeljno Doplata po želji: Prevoz od/do aerodroma Frankfurt pri dolasku/odlasku između 8 i 20 h: 80 EUR/smer Napomena: Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po sred- njem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate Frankfurt 17+ Uzrast: iznad 17 godina Smeštaj: porodica/hotel za mlade/apartman Opšti nemački: 20, 24, 28 šk. časova nedeljno Putuje se: nedelja – subota Održava se: cele godine Nivo jezika: А1–С2 TestDaF: 20 šk. časova nedeljno Minimalni nivo jezika: C1 Kursevi Nastava se odvija u jutarnjim ili popodnevnim satima, u zavisnosti od broja polaznika u odre- đenom vremenskom periodu. Osnovni kurs 20 školskih časova nedeljno u grupama od 12 do 15 polaznika. Kurs ima praktičnu primenu i uključuje nastavu gramatike, vokabulara, čita- nja, govora i fonetike. Standardni kurs 24 školska časa nedeljno – osnovnom kursu dodaju se dva časa dvaput nedeljno, koja su usmerena na aktuelne teme iz politike, kultu- re i nauke. Intenzivni kurs 28 školskih časova nedeljno koji uključuju četi- ri popodneva nedeljno sa po dva školska časa koja se dodaju osnovnom kursu, a usmereni su na dodatne gramatičke vežbe. Škola Jezički centar se nalazi u Zahsenhauzenu – najatraktivnijoj četvrti Frankfurta, u blizini reke Majne, gde je smeštena i većina muzeja. Zahvaljujući svojoj lokaciji – nasuprot železničke stanice Südbahnhof – škola ima idealne saobraćajne veze podzemnom železnicom ili vozom. Škola ima moderne učionice, prostor za samostalno učenje sa audio i video opremom, multimedijal- nu salu sa 10 računara, internet kafe sa 5 računara, kao i žičnim i bežičnim pristupom internetu. Poslovni nemački Nastava se sastoji od 20 školskih časova nedelj- no. Koriste se aktuelni i multimedijalni nastavni materijali. Minimalni nivo znanja za upis – A2. Kurs za TestDaF Škola je službeni ispitni centar za TestDaF, ko- ji se priznaje za upis na nemačke univerzitete. Kurs traje četiri nedelje i sastoji se od 20 škol- skih časova nedeljno specijalizovane nastave koja zadovoljava format i zahteve ispita, a uklju- čuje i primer samog ispita. Minimalni nivo jezika za upis na kurs je C1, a određuje se pomoću testa koji se prethodno obavlja u kancelarijama Integrala. Svakomože da polaže ispit na kraju kursa, a kandidati mo- raju da se prijave i za dodatnu nedelju smešta- ja. Ispit se može prijaviti domesec dana pre po- četka kursa. Datumi polaganja su: 13. februar; 22. april; 3. jun; 22. jul; 10. septembar; 10. decembar. Smeštaj Polaznici mlađi od 18 godina moraju biti sme- šteni u porodici ili u hotelu za mlade A&O. Porodica domaćin Smeštaj je u porodicama koje žive u različitim delovima grada udaljenim od škole 40 do 50 minuta vožnje javnim prevozom. Sobe su jed- nokrevetne, a u ponudi je doručak. Uz doplatu dostupan je i polupansion. Jednokrevetna soba u apartmanu (18+) Ukoliko se odluče za ovu mogućnost, polaznici su smešteni u jednokrevetnim sobama u apar-

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=