LETNJI JEZIČKI KAMPOVI 2020

66 Minhen 17+ Uzrast: iznad 17 godina Smeštaj: u porodici/hotelu za mlade/apartmanu Opšti nemački: 20, 24, 28 školskih časova nedeljno Putuje se: nedelja–subota Održava se: cele godine Nivo jezika: А1–С2 TestDaF: 20 školskih časova nedeljno Minimalni nivo jezika za TestDaF: C1 Kursevi Nastava se odvija u jutarnjim ili popodnevnim satima, u zavisnosti od broja polaznika u odre- đenom vremenskom periodu Osnovni kurs 20 školskih časova nedeljno u grupama od 12 do 15 polaznika. Kurs ima praktičnu primenu i uključuje nastavu gramatike, vokabulara, čita- nja, govora i fonetike. Standardni kurs 24 školska časa nedeljno – osnovnom kursu dodaju se dva časa po dva puta nedeljno, koja su usmerena na aktuelne teme iz politike, kul- ture i nauke. Intenzivni kurs 28 školskih časova nedeljno koji uključuju če- tiri popodneva nedeljno sa po dva školska ča- sa koja se dodaju osnovnom kursu, a usmerena su na dodatne gramatičke vežbe. Škola Škola u Minhenu osnovana je 1977. godine i nalazi se u neposrednoj blizini pešačke zone poznatog trga Karlsplac, gde počinje najduža šoping ulica u gradu. Školski sadržaji uključuju 11 prozračnih uči- onica s puno dnevnog svetla, moderni multimedijalni centar sa 7 računara, biblioteku, internet kafe sa 5 računara, dnevni boravak s frižiderima za bezalkoholna pića i prostranu terasu sa stolom za stoni tenis. Dostupan je i bežični i žični pristup internetu. Poslovni nemački Nastava se sastoji od 20 školskih časova nedelj- no. Koriste se aktuelni i multimedijalni nastavni materijali. Minimalni nivo znanja za upis – A2. Kurs za TestDaF Škola je službeni ispitni centar za TestDaF, ko- ji se priznaje za upis na nemačke univerzitete. Kurs traje četiri nedelje i sastoji se od 20 škol- skih časova nedeljno specijalizovane nastave koja zadovoljava format i zahteve ispita, a uk- ljučuje i primer samog ispita. Minimalni nivo za upis na kurs je C1, a određuje se pomoću te- sta koji se obavlja u kancelarijama Integrala pre upisa. Svako može da polaže ispit na kraju kur- sa, a kandidati moraju da se prijave i za dodat- nu nedelju smeštaja. Ispit se može prijaviti do mesec dana pre početka kursa. Datumi polaganja su: 13. februar, 22. april, 3. jun: 22. jul: 10. septembar i 10. novembar. Smeštaj Polaznici mlađi od 18 godina moraju biti sme- šteni u porodici ili u hotelu za mlade A&O. Porodica domaćin Smeštaj je u porodicama koje žive u različitim delovima grada udaljenim od škole 40 do 50 minuta vožnje javnim prevozom. Sobe su jed- nokrevetne, a u ponudi je doručak. Uz doplatu dostupan je i polupansion. Jednokrevetna soba u apartmanu (18+) Ukoliko se odluče za ovu mogućnost, polaznici su smešteni u jednokrevetnim sobama u apar- tmanu ili garsonjeri, a kupatilo i kuhinju dele s porodicom domaćinom, stanodavcem ili dru- Cena uključuje: Smeštaj u porodici, u hotelu za mlade ili u apartmanu Doručak (nije uključen u smeštaj u apartmanu) Nastavu u intenzitetu u zavisnosti od kursa 2 organizovana događaja nedeljno (bez ulaznica) Ispit za određivanje nivoa, sertifikat o položenom kursu Savetovanje za prijavu na univerzitet Korišćenje školskih prostorija Pristup wi-fi-u i LAN internetu u školi 24-satni telefon za hitne slučajeve Datumi početka: Svake nedelje cele godine. KurszaTestDaF : 12. januar;, 22. mart, 3. maj, 21. jun, 9. av- gust, 11. oktobar Početnici: 5. januar, 2. februar, 1. mart, 5. april; 1. maj, 1. jun, 5. i 19. jul, 2. avgust, 6. sept., 4. oktobar, 1.novembar Državni praznici (neradni dani): 10. i 13. april; 1, 8. i 21. maj; 1. i 11. jun; Cene u evrima: Apartman 2 nedelje 3 nedelje 4 nedelje Dod. ned. Osnovni kurs 700 1.040 1.380 340 Standardni kurs 780 1.150 1.520 370 Intenzivni kurs 900 1.340 1.780 440 Poslovni nemački 2.320 3.480 4.640 1.160 Kurs za TestDaF -- -- 1.240 Doplata : Smeštaj u porodici s doručkom/polupansionom: 50/105 EUR nedeljno Smeštaj u porodici/apartmanu u jeku sezone (28 jun – 22. av- gust): 20 EUR nedeljno Hotel za mlade** 2 nedelje 3 nedelje 4 nedelje Dod. ned. Osnovni kurs 930 1.385 1.840 455 Standardni kurs 1.010 1.495 1.980 485 Intenzivni kurs 1.130 1.685 2.240 555 Poslovni nemački 2.550 3.825 5.100 1.175 Kurs za TestDaF -- -- 1.700 **Doplata: hotel za mlade sa doručkom: /nedelja Doplatazanastavuujekusezone (29jun-21.avg.):35EUR nedeljno Nastavni materijali: oko 20 EUR TestDAF: 195 EUR Naknada za promenu kursa: minimalno 50 EUR Doplate po želji: Prevoz od/do aerodroma Minhen prilikom dolaska i odlaska iz- među 8 i 20 h: 75 EUR/smer Napomena: Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po sred- njem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=