JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI 2019

13 Nogomet (vsak teden) – Program je prime- ren za dečke in deklice na vseh ravneh znanja igre. Trenerji imajo licence zveze UEFA. Dela se na različnih veščinah. Golf (vsak teden) – Trening poteka na treh golf igriščih na kampusu šole in igriščih na bli- žnjem ozemlju. Šola ima posebno območje za vadbo držanja in udarcev. Inštruktorji z licenca- mi Professional Golfers’Association zagotavlja- jo kvaliteten trening. Moda (vsak teden) – Preučevanje modnih trendov v različnih obdobjih. Tečajniki se uči- jo, kako izbrati pravi stil zase. Vsi sodelujejo pri pripravah na modno revijo. Likovna umetnost (vsak teden) – Tečajniki se učijo modelirati, skicirati, slikati ter predsta- viti svoje izdelke na razstavi. Vsi potrebni ma- teriali so jim na razpolago v likovnem studiu znotraj kampusa. Hokej (7. julij - 4. avgust) – Treningi se odvi- jajo na travnatem igrišču. Vadi se individualne tehnike in igranje v ekipi ter se tečajnike prip- ravlja na tekme. Košarka (21.julij – 4. avgust) – Treningi se izvajajo na zunanjem in notranjem igrišču, or- ganizirane so tekme. Profesionalni trening se nudi samo tečajnikom s predhodnimi izkuš- njami. Badminton (4. – 11. avgust) – Ob profesi- onalnem vodstvu se tečajniki spoznajo s tak- tikami pri igri in tehnikami, ki se jih uporablja med tekmo ter se postopoma naučijo pravil ig- re, ki zahteva mentalno in fizično agilnost, na- tančnost, moč in čistost gibanja. Borilne veščine (7. julij - 4. avgust) – Profe- sionalni trening v različnih disciplinah na tem področju. Squash (4. – 11. avgust) Millfield ima moderni center za squash. Trenin- gi so primerni za tečajnike z izkušnjami. Dela se na tehnikah, kondiciji in igri z nasprotnikom. Ples (vsak teden) – Program je primeren za tečajnike na vseh stopnjah. Vadijo se različ- ni stili. Četveroboj (7. – 28. julij) – Program je na- menjen tečajnikom, ki so v dobri fizični kondi- ciji, in vključuje: streljanje iz zračne puške v za- prtem prostoru, plavanje v 50-metrskem baze- nu, sabljanje in tek na 400 metrov. Šah (14. – 28. julij) – Preučujejo se vsi aspek- ti igre: taktika, praktične smernice za zmago z malo potezami, tekmovanja. Pospeši svoje mo- žgane z igro kraljev in kraljic! Tenis (7. julij – 11. avgust) – Treningi so za naprednejše in se odvijajo na notranjem igri- šču z umetno travo, odprtem travnatem igrišču in igrišču s trdo podlago. Plavanje (vsak teden) – Treningi so primer- ni za naprednejše tečajnike, za tečajnike, ki tek- mujejo, kot tudi za tiste, ki se intenzivno ukvar- jajo s športom znotraj kluba. Uporabljajo se vsi stili plavanja. Treningi potekajo v 50-metrskem bazenu na kampusu in v obzir so vzete potrebe vsakega udeleženca. Atletika (7. julij – 4. avgust) – Treninge raz- ličnih atletskih disciplin vodijo profesionalni trenerji. Kulinarika (vsak teden) – Tečajniki se uči- jo, kako pripraviti in postreči hrano, ter dobiva- jo nasvete o zdravi prehani in dietah. Posebne pozornosti je deležen tudi bonton. Sabljanje (28. julij – 11. avgust) – Tečajniki spoznavajo in se učijo tehnik tega starodavne- ga športa. Aktivnosti potekajo v posebni dvo- rani, namenjeni sabljanju. Zagotovljena je vsa oprema. Potrebne so predhodne izkušnje. Glasbeno gledališče (vsak teden) – Dela se na odrskih spretnostih s petjem, igro in ple- som. Tečajniki pripravijo in izvedejo predstavo v gledališki dvorani Meyer. Rock akademija (vsak teden) – Zajema glasbeno teorijo in prakso, pisanje pesmi in de- lo ter nastop v skupini. Filmska akademija (vsak teden) – Razisko- vanje filmskih tehnik, metod režije, filmske pro- dukcije in prezentacijskih veščin. DJ tečaj (7. julij - 4. avgust) – Primerno za iz- kušene tečajnike, ki bi želeli izboljšati obstoječe znanje z nastopanjem na dogodkih. Računalniškoprogramiranje (vsak teden) – Tečajniki se učijo osnovnih veščin programi- ranja. Šport in zabava (vsak teden) – Program ni zastavljen kot trening, temveč se dela na raznoraznih aktivnostih, ki jih nadzira učiteljsko osebje: družabne igre, plavanje, aerobika, stre- ljanje z lokom, gledališče, ples, atletika, umet- nost, nogomet, tenis in drugo. Tečajnik lah- ko vsakodnevno izbira med različnimi športi in umetnostmi. Mind, Body & Soul (8. julij - 5. avgust) – Te- čajniki se učijo tehnik sproščanja za polno in celovito izkustvo. Taste of Britain (8. julij - 5. avgust) – Tečaj- niki se spoznavajo z britansko kulturo in nači- nom življenja.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=