JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI 2019

3 Starost: od 15 do 20 let Namestitev: študentski dom Pouk: 33 šolskih ur tedensko Potuje se: nedelja-sobota Tečaj Priprava na IELTS: nedelja-nedelja Obdobje izvajanja: 1. julij - 18. avgust Trajanje: 2-7 tednov Skupine: do 14 oseb Minimalni nivo znanja: B1 Priprava na CAE: C1 Cena vključuje: Namestitev v študentskem domu Tečaj od 33 ur tedensko Polni penzion Umestitveni test znanja jezika Učni materiali Potrdilo o zaključenem tečaju 2 izleta tedensko (brez zadnjega tedna) Zabavni program v večernih urah Uporaba interneta inWiFi-ja Pranje oblačil (enkrat tedensko) Zdravstveno in potovalno zavarovanje 24h telefon za nujne primere Prevoz od in do letališča Heathrow ali Gatwick Začetni datumi: Vsaka nedelja od 1. julija do konca tečaja 18. avgusta. Cena v evrih: 2tedna 3tedni 4tedni Dod.ted. Tečaj 33 ur ted. 3435 5145 4765 1720 Doplačilo za modul: Priprava na IELTS – 2 tedna: 8. – 22. julij; 15. – 29. julij; 29. julij – 12. avgust 345 EUR Priprava na CAE – 3 tedne: 8. – 28. julij 460 EUR Depozit za škodo: £ 80 (se povrne ob koncu tečaja, če ni bi- lo storjene škode) Depozit za prijavo: 575 EUR (se odbije od cene tečaja) Šola Univerza Sussex, ki se nahaja v čudoviti pokraji- ni narodnega parka South Downs, združuje so- dobno arhitekturo z velikimi zelenimi površi- nami in udeležencem tečaja zagotavlja idealno okolje. Znotraj kampusa se nahajajo menza, te- niška igrišča, fitnes center, nogometno igrišče, supermarket, študentska kavarna, pošta, lekar- na, bankomat, računalniška soba itd. Pouk Cilj programa je, da udeleženci izpopolnijo svo- je jezikovne in komunikacijske veščine angle- škega jezika v multikulturnem okolju britan- ske univerze. Intenzivni tečaj Glede na število prijavljenih so udeleženci raz- deljeni v dve starostni skupini: od 15 do 17 let ter od 18 do 20 let. Program je sestavljen iz treh osnovnih modelov: Standardni tečaj (13 šolskih ur): Poudarek je na intonaciji in izgovorjavi, bese- dišču ter pravilni uporabi slovničnih in leksikal- nih pravil v formalnem in neformalnem kon- tekstu. Komunikacijski tečaj (7 šolskih ur): Veščine in strategije za pravilno pisno in ustno izražanje ter predstavljanje na visokem nivo- ju v različnih strokovnih kontekstih. Udele- ženci lahko glede na lastne interese izberejo 5 predmetov izmed naslednjih: poslovni bonton, predstavitve, vodenje sestankov, reševanje štu- dije primera, kreativno pisanje, priprava poro- čil o vodenju, kritično razmišljanje, debatiranje, pisanje esejev in pogajanje. Profesionalni tečaj (13 šolskih ur): Učenje poteka po metodi CLIL (Content and Language Integrated Learning) in se osredo- toča na pripravo tečajnikov za različne pokli- ce. Ob vpisu tečajniki lahko izbirajo med štiri- mi ponujenimi možnostmi, odvisno od števi- la udeležencev: izobrazba za trenerje, filmska umetnost, mednarodna politika, sodobna zgo- dovina, finance, pravo, nove tehnologije, pod- jetništvo, zdravje in zdrava prehrana. Priprava na IELTS ali CAE: Namesto standardnega ali komunikacijskega tečaja udeleženci lahko izberejo pripravo na IELTS (20 šolskih ur). Udeleženci se spoznajo s strukturo in komponentami izpita, osvojijo us- pešne tehnike in strategije za dosego visokih rezultatov na izpitu in rešujejo poskusne izpi- te. Tečaj Priprava na IELTS traja 2 tedna (datumi izpitov: 21. ali 28. julij, 11. avgust), priprava na CAE pa 3 tedne (datum izpita: 25. julij) vključ- no z opravljanjem izpita. Zaključek IELTS teča- ja je v nedeljo. Cena vključuje dodatno name- stitev in prevoz. Namestitev Udeleženci so nastanjeni v enoposteljnih so- bah z lastno kopanico v študentskem domu Northfield. Udeleženci vsak dan prejmejo ku- pon v vrednosti 20 funtov, ki ga lahko koristijo v eni izmed 7 menz na kampusu. Prosti čas in izleti V popoldanskih urah imajo udeleženci prosti čas. Vsak večer je organiziran zabavni program, med katerim lahko udeleženci izkusijo atmos- fero študentskega življenja na univerzi v Brigh- tonu in sklepajo prijateljstva z drugimi udele- ženci. Teh dejavnosti se tečajniki udeležujejo prostovoljno. V primeru, da ne želijo sodelova- ti, imajo udeleženci prosto popoldne, med ka- terim niso pod nadzorom predstavnika teča- ja. Ob sobotah in nedeljah so organizirani izleti v Brighton, jugovzhodno Anglijo, London: Buc- kinghamsko palačo, Madame Tussauds, Natu- ral History Museum, Westminster Abbey in še veliko več. University of Sussex, Brighton English for The future

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=