JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI 2019

34 Starost: 11–13, 14–18 let Dnevni kamp: 11–13, 14–18 let Pouk: odvisno od tečaja - francoščina, angleščina, italijanščina ali nemščina Namestitev: kampus Potuje se: odvisno od tečaja Obdobje trajanja: 22. julij – 10. avgust Skupine: do 12 oseb Cena vključuje: Namestitev na kampusu Pristojbino, odvisno od tečaja Polni penzion (toplo kosilo) Izpit za določanje stopnje znanja, učne materiale, diplomo o zaključenem tečaju Športni in zabavni program, izlete Stalni nadzor tečajnikov Pranje oblačil tečajnikom 24-urni telefon za nujne primere Zdravstvenoinnezgodnozavarovanje* Transfer od/do letališča v Milanu med 8. in 17. uro Začetni datum in cene v evrih: Tečaji 11 – 13; 14 – 18 let 3 tedne 4 tedne 21. julij – 10. avgust 22. junij – 18. julij Mjuzikl 6225 7620 Digitalna fotografija 6225 7620 Jezikovni tečaj 6225 7620 Day camp 3815 4650 Dodatna doplačila po želji: Nogomet z“Milanom” 470 560 Тeniška akademija 490 575 Golf akademija 310 445 Košarka 330 410 Tečaji 14 – 18 let 3 tedne 4 tedne 21. julij – 10. avgust 22. junij – 18. julij Italijanska kuhinja 6225 --- Lean Startup Masterclass --- 7620 Arhitektura in dizajn --- 7620 Akademsko pisanje --- 7620 Priprave na IB 6225 --- Moda in dizajn 6225 --- Dodatna doplačila po želji : Nogomet z“Milanom” 470 560 Košarka 330 410 Crossfit 130 155 Nepovratnidepozitzaprijavo : 1330 EUR (se odšteje od cene tečaja) * Zdravstveno zavarovanje za udeležence dnevnega kampa: 110 EUR ** Arhitektura in dizajn - dodatno doplačilo 575 EUR za materia- le in izlete TASIS – Lugano Šola in namestitev Glavna zgradba ameriške šole v Švici se naha- ja v slavni Vili de Nobili. Tečajniki so nameščeni na kampusu, v dvoposteljnih sobah s skupnimi kopalnicami, ali v mini dvonadstropnih studi- ih, ki si jih delijo s tremi drugimi udeleženci. Ko- munikacija v glavnem poteka v angleščini. . Pouk Tečajniki lahko namesto jezikovnega tečaja iz- berejo drugi modul (samo eden). Jezikovni modul (11-13 let, 14-18 let) Tečaj vključuje jezikovne vaje iz angleščine, francoščine, italijanščine za začetnike (od 11 do 13 let) in intenzivne italijanščine (od 14 do 18 let). Pouk se izvaja 4 ure vsak delovnik do- poldne. Arhitektura in dizajn (14 – 18 let, 22. junij – 18. julij**) Tečajniki preučujejo klasično arhitekturo iz 19. stoletja, skiciranje in modeliranje ter vse to predstavljajo na poletnem festivalu umetnosti v zadnjem tednu tečaja. Tečajniki grejo na te- matske izlete v Basel, kapelico v Roncahmpu in muzej Vitra Design v Nemčiji. Tečaj se izva- ja v posebnem studiu pod vodstvom izkušenih strokovnjakov. Аkademsko pisanje (14 – 18 let, 22. junij- 18. julij) Tečajniki izboljšujejo svoj stil akademskega pi- sanja s pisanjem kritičnih člankov, esejev in drugega. Tečajniki poleg tega opravijo razisko- valno delo in ustvarijo portfolio. Tečajniki mo- rajo imeti napredno stopnjo znanja jezika. Italijanska kuhinja (14 – 18 let, 21. julij – 10. avgust) Tečajniki pripravljajo avtentično italijansko hra- no. Obiščejo sirarne in mesnice, učijo se o raz- ličnih začimbah, učijo se novih receptov, ki jih tečajniki kasneje lahko prenesejo v lastno ku- hinjo. International Baccalaureate Prep (14 – 18 let, 21. julij - 10. avgust) Poučuje se tri glavne komponente IB progra- ma: teorijo spoznavanja, razširjeni esej in CAS (Creativity, Action, Service) ter tudi tehnike za uspešno reševanje programa, kot so postav- ljanje uresničljivih ciljev in organiziranje svoje- ga časa. Lean Startup Masterclass ( 14 – 18 let, 22. junij– 18. julij ) Ta program je namenjen tečajnikom, ki želijo začeti svoj lastni posel. Izkušeni predavatelji bodo pokazali tečajnikom, kako uporabljati nove tehnologije in kako razviti svoje ideje v praksi. Moda indizajn (14 – 18 let, 21. julij – 10. avgust) Na tem tečaju se tečajniki spoznavajo s privlač- nim in edinstvenim svetommode in tekstil- nega dizajna. Tečajniki se učijo o marketingu, brandingu, psihološkemu vplivu barv, razvoju modnih trendov in drugega. Tečajniki sprem- ljajo celoten proces – od začetnega ustvarjanja in rojstva idej skozi proces realizacije in proces proizvodnje do prezentacije končnega izdelka. Ta program vključuje obiske tekstilnih tovarn v Comu in znanih modnih hiš v Milanu. Мjuzikel (11 –13 let, 14-18 let) Program tega tečaja vključuje: petje, igro, ple- sanje in izboljšanje umetnosti govora in govor- ništva. Poleg tega se tečajniki učijo nastopa- ti na odru, pantomimo, pisanja scenarijev in re- žije. Tečajniki na zadnji večer nastopajo za ce- loten kamp. Digitalna fotografija (11–13 let, 14–18 let) Tečaj o osnovah digitalne fotografije, na kate- rem učijo izkušeni fotografi. Fotografi tečajni- kom predstavijo in jih učijo, kako delati s kom- pleksnimi profesionalnimi fotoaparati in pro- gramsko opremo za urejanje fotografij. Fokus tečaja je: kompozicija, tehnične veščine, slika- nje arhitekture in pokrajine. Fotoaparati so za- gotovljeni v kampu.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=