JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI 2019

47 Tečaj Tečaj so skupaj zasnovali profesorji z Medna- rodne šole menedžmenta (International Scho- ol lof Management), ki ima štiri kampuse in je ena največjih privatnih poslovnih šol v Nem- čiji. Program je sestavljen iz kombinacije teča- ja nemškega jezika, seminarjev o aktualnih te- mah in dela na projektih s področja kulture in civilizacije pod vodstvom predavateljev iz uni- verze ISM. Med delavnico potekajo razprave na teme, povezane z družbenim, kulturnim in go- spodarskim življenjem v Berlinu, Frankfurtu, Hamburgu in Münchnu. S kombinacijo teorije in prakse tečajniki uporabljajo jezik v resničnih situacijah in dopolnjujejo svoje kulturno zna- nje. V prostem času so organizirani obiski zna- menitosti in razni izleti. Jutranje aktivnosti 20 ur pouka tedensko na vseh stopnjah znanja jezika. Tečajniki razvijajo veščine branja, pisa- nja, govora in slušnega razumevanja. Seminarji in delavnice Vsak teden se odvijajo skupno štiri predavanja, ki jih izvajajo predavatelji z univerze ISM. Pro- gram vključuje delo na projektih, pri katerem so tečajniki razdeljeni v manjše skupine. Teme so povezane z družbenim, kulturnim in gospo- darskim življenjem v Nemčiji, na koncu tečaja pa je organiziran test znanja jezika in predsta- vitev projekta pred ostalimi tečajniki in profe- sorji. Po uspešnem zaključku tečaja in z doplačilom se lahko prejme certifikat, ki prinaša 6 ECTS kreditnih točk. Projekt Projekt se razvija na podlagi tedenskih semi- narjev, vsebina pa je odvisna od aktualne teme v izbranemmestu ter kulturnih obiskov, vsebin in izletov, ki so tam organizirani. Primeri projektnih tem: Berlin Metropola: preteklost, sedanjost in priho- dnost mesta Frankfurt Money, money, money: gospodarsko in fi- nančno življenje Nemčije Hamburg Vrata v svet: globalizacija prek kopnega, zra- ka in vode. München Med laptopom in Lederhosnom: nemški teh- nološki center Zaključno ocenjevanje Na koncu tečaja se opravlja test nemškega je- zika in predstavlja projekt po posebno izdela- ni metodologiji. Na podlagi tega dobijo tečaj- niki certifikat o sodelovanju in dodatni doku- ment, ki izkazuje dosežke na predavanjih in na predstavitvi projekta. Namestitev Pri namestitvi v Frankfurtu se doplača še 14 evrov turistične takse na teden. Družinska namestitev Namestitev je v enoposteljnih sobah pri druži- nah, ki živijo v različnih delih mesta. Do šole se potuje okoli 40-50 minut z javnim prevozom. V ponudbi je tudi kosilo. Hotel za mlade** Hoteli za mlade se nahajajo 10-20 minut vo- žnje z avtobusom do šole. Sobe so enopostelj- ne s kopalnico, v ponudbi je tudi kosilo. Enosobni apartma Apartmaji so veliki okoli 20 kvadratnih metrov, v Münchnu pa so lahko še manjši. Zagotovlje- ne so brisače, posteljnina, kuhinjska oprema, hladilnik, mikrovalovna pečica in pralni stroj. Če se rezervacijo prekliče, imejte v mislih, da bo šola zadržala 600 € od pologa. Do šole se potu- je med 15 in 30 minut z javnim prevozom. Te- Berlin, München, Frankfurt, Hamburg čajniki, starejši od 26 let, morajo plačati dopla- čilo na te cene. Enoposteljna soba v apartmaju (18+) Če se odločijo za to možnost, so tečajniki na- meščeni v enoposteljnih sobah v apartmaju ali garsonjeri, kopalnico in kuhinjo pa si delijo s gostiteljsko družino, stanodajalcem ali drugimi osebami različnih starosti in narodnosti, ki niso nujno udeleženci jezikovnega tečaja. Prosti čas in izleti Organizirani so ogledi in izleti v bližnja mesta. Primeri aktivnosti: Berlin – veslanje na reki Spree, ogled Rei- chstaga, berlinskih muzejev, Muzeja„Chec- kpoint Charlie”, spominskega centra Stasi; potuje se v Potsdam, Dresden in na Baltsko morje. Frankfurt – ogled sedeža Evropske central- ne banke, stolpa Komercialne banke, sedeža avtomobilskega velikana Opla, Goethejeve hiše; organizirani so izleti v Heidelberg, Würzburg in Rüdesheim. Hamburg – ogled pristanišča, muzeja za- čimb, ribje tržnice, cerkve Sv. Mihaela, mestnih muzejev, tovarne letal; organizirani so v Bremen, Lübeck in na Severno morje. München – obisk Muzeja sodobne umetno- sti - Pinakothek, Deuches Museuma, sedeža podjetij BMW in Siemens, spominskega cen- tra Dachau; organizirani so izleti v Augsburg, Salzburg in v dvorec Neuschwanstein.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=