JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI 2019

6 Kings Oxford Cena vključuje: 20, 28 ali 32 ur angleškega jezika tedensko Namestitev pri družini ali v študentskem domu Polpenzion Umestitveni test znanja jezika Učne materiale in potrdilo o zaključenem tečaju 2 družabna dogodka tedensko 24h telefon za nujne primere Začetni datumi Standardni in intenzivni tečaj: vsaka nedelja čez celo leto Hitri tečaj IELTS 32 šol. ur: 2 tedna – 24. junij 3 tedne – 8., 29. julij Intenzivni IELTS 28 šol. ur: 7. januar, 18. februar, 31. marec, 12. maj, 23. junij, 4. avg, 27. oktober. 19., 22. april, 6., 27. maj, 26. avgust so državni prazniki in pouk se ne izvaja. Cene v evrih Družina 2tedna 3tedni 4tedni 6tednovDod.ted. Standardni 1155 1690 2220 3270 540 Intenzivni 1250 1825 2400 3545 580 IELTS 28 šol. ur - - - 3545 580 IELTS 32 šol. ur 1660 2440 - - - Družina, enoposteljna soba, polpenzion 30 EUR/tedensko Štud.dom 2tedna 3tedni 4tedni 6tednovDod.ted. Standardni 1455 2135 2810 4165 680 Intenzivni 1550 2275 2995 4445 725 IELTS28šol.ur - - - 4445 725 IELTS32šol.ur 1960 2885 - - - Depozit za škodo : £ 150 (se povrne, če ni storjene škode) Štud. dom, enopost. soba, brez obrokov: 170 EUR / teden Dodatna doplačila: Cena IELTS izpita: 170 EUR (cena se lahko še spremeni) Doplačilo za prevoz: Prevoz od/do Gatwicka ali Stansteda 225 EUR (1 smer) Prevoz od/do Heathrowa* ali Lutona 175 EUR (1 smer) *Prevoz je obvezen za vse osebe, mlajše od 18 let. Tečajniki, starej- ši od 18 let, si lahko prevoz organizirajo sami, vendar v tem prime- ru IntegralEdu ne nudi pomoči na dan potovanja . Prijava ob odhodu 50 EUR Pristojbina za spremembo izbire po potrjeni namestitvi 25 EUR Starost: 16+ Namestitev: družina ali študentski dom Pouk: 20, 28 ali 32 šolskih ur tedensko Potuje se: nedelja – nedelja Intenzivniinstandardnitečaj: min. 2tedna Intenzivni IELTS: min. 6 tednov Hitri tečaj IELTS: 2 ali 3 tedne Skupine: do 14 oseb Minimalni nivo znanja za IELTS tečaj: Intermediate Šola Kings Oxford ima dva učna centra: St. Micha- el’s in St. Joseph’s. Prvi center se nahaja v dveh zgradbah, ki sta blizu ena drugi, v samem cen- tru Oxforda. Učilnice so svetle, opremljene z in- teraktivnimi belimi tablami, računalniki inWi- -Fi-jem. Tu se odvija večina tečajev med celim letom. Na lokaciji St. Joseph’s običajno poteka intenzivni IELTS tečaj. Jezikovni center se naha- ja v študentski četrti Cowley, oddaljeni 25 mi- nut z avtobusom od mestnega jedra in 2 minu- ti od doma Crescent Hall. Tečaji Standardni tečaj (20 šol. ur tedensko) Tečaj vključuje 20 šolskih ur angleškega jezika te- densko, od katerih večina poteka zjutraj ali po- poldne od ponedeljka do petka. Pouk je usmer- jen k razvoju osnovih veščin pri učenju jezika – pisanju, branju, govoru, slušnemu razumevanju, slovnici, besedišču in izgovorjavi. Intenzivni tečaj (28 šol. ur tedensko) Tečaj vključuje 28 ur angleškega jezika tedensko, od katerih je 20 ur standardnega pouka angle- škega jezika, 8 ur pa je posvečenih področju, ki ga tečajnik sam izbere v skladu s svojimi potre- bami.To je lahko: sodelovanje v debati, tekoče iz- ražanje, slušno in bralno razumevanje, priprava na IELTS, akademsko branje in pisanje in drugo.. Intenzivni tečaj IELTS (28 šol. ur tedensko) Ta tečaj vključuje 20 šolskih ur angleščine sku- paj z vsemi tečajniki in 8 dodatnih ur, v katerih se tečajnik pripravlja na opravljanje akadem- skega modula izpita IELTS. V prvem tednu se osredotoča na branje in pisanje, v drugem na besedišče in slovnico, zadnji teden pa se dela na govorjenju in poslušanju. Vsak dan tečajniki na urah pišejo poskusne izpite in dobijo doma- čo nalogo. Učitelji tečajnikom dajo smernice in priporočila za uspešno polaganje izpita IELTS. Hitri tečaj IELTS (32 šol. ur tedensko) Tečaj je namenjen pripravi na opravljanje aka- demskega modula izpita IELTS. V prvem tednu se osredotoča na branje in pisanje, v drugem na besedišče in slovnico, zadnji teden pa se de- la na govorjenju in poslušanju. Vsak dan tečaj- niki na urah pišejo poskusne izpite in dobijo domačo nalogo. Učitelji tečajnikom dajo smer- nice in priporočila za uspešno polaganje izpi- ta IELTS. Namestitev Družina Sobe so dvoposteljne, z doplačilom je mogo- če izbrati enoposteljno sobo. Tečajniki, ki so pri družinah, uporabljajo kopalnico skupaj z osta- limi člani družine in imajo zagotovljeno pranje perila enkrat tedensko. Študentski dom Crescent Hall (23. julij - 18. avgust) Na voljo so enoposteljne sobe s skupinimi kopalnicami. Po 6 sob je združenih v en apartma z 2 toaletama, 2 kopalnicama in telefonom. Možnost pranja perila in zagotovljen polpenzion. Menza se na- haja v sklopu jezikovnega centra St. Joseph’s, oddaljenega 2 minuti od doma. Do jezikovne- ga centra St. Michael’s pot z avtobusom traja 20-30 minut. TheWavy Gate Hostel je na voljo od 16. junija do 1. septembra. Sobe so en-sui- te z zasebno kopalnico. Hrana ni zagotovljena. Celoletnim študentom so na voljo tudi hiše. Za več informacij se obrnite na IntegralEdu. Prosti čas Z doplačilom se tečajniki lahko vključijo v orga- nizirane družabne skupinske dogodke. Uradni izpitni center za opravljanje izpita IELTS

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=