KATALOG OBRAZOVANJA U INOSTRANSTVU 2022

15 INTO University Partnership Da Da Ne London, Mančester Velika Britanija INTO je brzorastuća mreža obrazovnih centara. Sa bazom na samim univerzitetima, ona pomaže međunarodnim studentima koji svoje obrazovanje žele da nastave na osnovnim i master studijama da se pripreme i poboljšaju svoje šanse za upis. Obrazovni centri INTO-a nude modernu opremu, savremene učionice, biblioteke, odlične mogućno - sti smeštaja, ishrane i studentskog života. U centrima INTO-a mladi postaju deo jedne međunarod - ne zajednice i školuju se među svojim ambicioznim vršnjacima koji sanjaju o tome da obrazovanje nastave na najboljim univerzitetima. Iz dugačkog popisa partnera INTO-a mladi mogu da odaberu univerzitet koji najviše odgovara nji - hovim preferencijama. Zbog njihovog vrhunskog kvaliteta, kurseve koji se nude priznaje čitav niz obrazovnih institucija izvan INTO mreže. To omogućava polaznicima s visokim rezultatima da oda - beru neke od najprestižnijih univerziteta na svetu. 89% onih koji su završili kurseve INTO-a nastavljaju svoje školovanje na visokoj školi koju su odabra - li. Godine 2010. više od 80 britanskih univerziteta primilo je studente koji su završili pripremne kur - seve u nekim od centara INTO mreže. Preko 4.000 stranih studenata uspešno se pripremilo za upis na britanske fakultete. Centri INTO-a u Kini studentima nude mogućnost da dođu u dodir s jednom od ekonomija koja se u današnje vreme najdinamičnije razvija, ali i sa neverovatnom kulturom i isto - rijom te države. Univerziteti koji su partneri INTO-a jedni su od najboljih u Kini. Glavni programi Program nudi pripreme na engleskom jeziku, ali i specijalističku pripremnu godinu koja se može odraditi u sledećim oblastima: Osnovne i master studije Biology, Medicine, Health Science Business and Management Computer Science Mathematics and Finance English Science and Engineering Humanities, Social Sciences, Law Architecture Arts and Humanities Economics English Language International Development Pharmacy Hospitality, Events and Tourism Psychology Stipendije Za neke od programa, INTO daje stipendije kandidatima s odličnim uspehom, a stipendija pokriva 50% školarine. Za više informacija obratite se integralu. Podaci za prijavu: Agencija nudi besplatnu pomoć prilikom prijave za sme - štaj na kampusu, kao i uslugu organizacije putovanja. Naknade u britanskim funtama (GBP): Školovanje (troškovi variraju u zavisnosti od vrste programa i škole u kojoj se održava) 16.115 - 18.535 / godina Smeštaj (troškovi variraju u zavisnosti od vrste programa i škole u kojoj se održava) 222 / nedeljno Osnovne informacije: Trajanje studija: 1-2 godine Akademska godina: 2-3 semestra Početak akademske godine: avgust/septembar, januar, maj INTO centri: - University of Stirling - INTO Gloucestershire - INTO University of East Anglia; - INTO University of Exeter; - INTO Newcastle University - INTO Scotland at Glasgow Caledonian University; - INTO Manchester - INTO City University London - INTO Queen’s University Belfast - INTO London World Education Centre - INTO London - INTO Manchester in Partnership with the Univer - sity of Manchester - INTO Manchester in Partnership with Manchester Metropolitan University - Newcastle University London - Newton A level Program Uslovi prijave: Minimalni uslovi za upis (variraju u zavisnosti od vrste programa i škole u kojoj se on održava) > 4 semestra: IELTS 4,5 (minimalno 4,5 u pismenom delu ispita) > 3 semestra: IELTS 5,0 (minimalno 5,0 u pismenom delu ispita) > 2 semestra: IELTS 6,0 (minimalno 6,0 u pismenom delu ispita) > Uzrast minimum 17 godina > Srednjoškolsko svedočanstvo

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=