JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI 2019

7 Šola Corpus Christi je eden najstarejših in najlepših kolidžev Univerze v Cambridgeu. Ustanovljen je bil leta 1352 in se nahaja v samem centru mesta. Tečaji Priprava na vpis na vrhunske univerze Program je namenjen ambicioznim in motivi- ranim tujim učencem, ki se nameravajo prijavi- ti na vrhunske britanske univerze. Pouk pote- ka v manjših skupinah in obsega pet smernic, ki se jih obravnava v okviru skupnih predavanj ali znotraj seminarskih skupin. Splošna kultura: Tečajniki bodo dobili splo- šni pogled na študenstko življenje v Veliki Bri- taniji. Predavatelji bodo z njimi delili svoje zgodbe s študija na najboljših univerzah. Te- kom tega programa tečajniki obravnavajo te- me, kot so: britanski izobraževalni sistem, na- čin preverjanja znanja in pisanje izpitov, štu- dentsko življenje, Shakespearjevo delo, bri- tanska kraljeva družina in britanski politični sistem. Osebne veščine: Vrhunske univerze ob vpi- su pogosto bolj zanima, na kakšen način nji- hovi bodoči študentje razmišljajo in struktu- rirajo svoje argumente, kot pa to, kaj vedo o samem predmetu. Zato je ta program name- njen razvijanju sposobnosti kritičnega miš- ljenja, znanstvenega raziskovanja, anglešči- ni za akademske namene ter pripravi na TSA (Thinking Skills Assessment) izpit na Univer- zi v Oxfordu. Priprava na vpis na študij: Predavatelji te- kom tega programa udeležencem predstavi- jo sistemUCAS, potek intervjuja, jim povejo, kako pristopiti k pisanju motivacijskega pis- ma in opozorijo na druge posebnosti pri pri- javi na Oxford in Cambridge. Cilj tega progra- ma je pripraviti udeležence na kompleksni prijavni proces najboljših britanskih univerz. Seminar študijskih veščin: Ker je učenje med študijem na univerzi popolnoma dru- gačno od učenja v srednji šoli, je ta program namenjen prav temu: tečajnike uči, kako pi- sati akademske eseje. Poleg tega je med te- čajem na univerzi nekaj predavanj, na kate- rih udeleženci dobijo najboljši uvid v resnič- no življenje britanskih študentov. Individualne konzultacije: Kot dodatek k tematskim programom, ki jih iz- berejo, se tečajniki na začetku in koncu teča- ja sestanejo z osebnimmentorjem ter se z njim pogovorijo o temah, kot so osebni in akadem- ski cilji, kratkoročne in dolgoročne ambicije ter osebni akademski načrt. Namestitev Tečajniki so nameščeni v študentskemdomu na kampusu v eno- ali dvoposteljnih sobah in s skupno kopalnico. Hrana je postrežena v prek- rasni, stari jedilnici Univerze v Cambridgeu. Pro- gramtečaja vključuje tradicionalno formalno večerjo s posebnimmenijem , za katero semo- rajo vsi tečajniki obleči v primerne večerne oble- ke, kar je edinstvena izkušnja za vse. Šport in prosti čas V program je vključeno: veslanje po reki Cam, tedenska zabava, keglanje, športne igre na prostem, filmski večer. Udeleženci imajo tudi nekaj prostih večerov, ki jih lahko izkoristijo za izhode ven. Izleti Ta tečaj vključuje obisk Univerze v Cambridgeu in Univerze v Oxfordu ter vrhunskih univerz v Londonu. Organiziran je izlet do Londona v Shakespearjevo gledališče Globe. Starost: od 16 do 18 let Priprava na študij: 26 šolskih ur tedensko Namestitev: študentski dom Potuje se: nedelja – sobota Obdobje izvajanja: . 7. julij - 3. avgust Trajanje: 2-4 tedne Skupina: do 11 oseb Minimalni nivo znanja: Upper-Intermediate Cena vključuje: Namestitev v študentskem domu Polni penzion (lunch paketi na izletih) 26 šol. ur angleščine tedensko Učne materiale Potrdilo in poročilo ob zaključku tečaja 2 celodnevna izleta tedensko Zabavni program Uporabo interneta inWi-Fi-ja Uporabo pralnega stroja Zdravstveno in potovalno zavarovanje 24h telefon za nujne primere Prevoz od/do letališč Heathrow in Gatwick pri priho- du/odhodu med 10. in 22. uro Začetni datumi in cene v evrih: Priprava na vpis na vrhunske univerze: 2 tedna 7., 21. julij 3915 Depozit za prijavo: 565 EUR (se odšteje od celotne cene tečaja) Depozit za škodo: £ 50 (se vrne ob zaključku, če ni bilo stor- jene škode) Doplačilo za prevoz: Od/do letališča Heathrow ali Gatwick izven delovnega časa: oko- li 115 EUR (v eno smer.) Priprava na študij na vodilnih univerzah v Veliki Britaniji Corpus Christi College, Cambridge University

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1MDM=